Gỗ nhựa lõi thép "MỚI"

WS.50×50

WS.50×50

Chiều dài 2.95m